Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2006-10-31
Date of announcement:
2006-10-25
Date of entry into force:
2006-11-15
Date of binding force:
2006-11-15
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)