There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2007-07-11
Date of announcement:
2007-06-26
Date of entry into force:
2007-07-26
Date of binding force:
2007-07-26
Date of repeal:
2012-09-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (2)
Amending acts (2)
Repeals arising from (1)