This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2009-06-15
Date of announcement:
2009-06-09
Date of entry into force:
2009-06-15
Date of binding force:
2009-06-15
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Information on the consolidated act (4)
Amending acts (8)