Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2010-12-02
Date of announcement:
2010-11-17
Date of entry into force:
2011-02-01
Date of binding force:
2011-02-01
Date of repeal:
2013-03-16
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repealing acts (1)