This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2010-06-09
Date of announcement:
2010-06-01
Date of entry into force:
2010-06-09
Date of binding force:
2010-06-09
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Information on the consolidated act (1)
Amending acts (1)