Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt objęty tekstem jednolitym
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2011-08-26
Date of announcement:
2011-08-24
Date of entry into force:
2011-08-29
Date of binding force:
2011-08-29
Remarks:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2014 r. poz. 454 z wyj. par. 2 i 3
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)