Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2011-08-29
Date of announcement:
2011-08-23
Date of entry into force:
2011-08-29
Date of binding force:
2011-08-29
Date of expiry:
2012-08-31
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (2)