This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2012-03-27
Date of announcement:
2012-03-22
Date of entry into force:
2012-03-27
Date of binding force:
2012-03-27
Date of repeal:
2019-09-01
Remarks:
par. 3 ust. 5 wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
References (1)
Information on the consolidated act (1)
Amending acts (4)
Repeals arising from (1)