Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
akt objęty tekstem jednolitym
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2012-06-20
Date of announcement:
2012-06-14
Date of entry into force:
2012-06-21
Date of binding force:
2012-06-21
Remarks:
Objęte tekstem jednolitym z dniem 21 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz. 945)
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)