Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2013-12-31
Date of announcement:
2013-12-30
Date of entry into force:
2014-01-01
Date of binding force:
2014-01-01
Date of repeal:
2020-10-01
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)