Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2013-08-22
Date of announcement:
2013-08-08
Date of entry into force:
2013-08-23
Date of binding force:
2013-08-23
Date of expiry:
2016-01-01
Remarks:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 1214
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)