There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2014-09-05
Date of announcement:
2014-07-11
Date of entry into force:
2014-10-01
Date of binding force:
2014-10-01
Remarks:
Art. 21 wchodzi w życie z dniem 5 września 2014 r.; art. 1 pkt 72-76, 79 i 82 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.; art. 1 pkt 121, 123 lit. b i 134 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.; art. 22 wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
The legislative process (1)
Amended acts (20)
Acts deemed repealed (26)
References (11)
Amending acts (5)