Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
akt objęty tekstem jednolitym
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2016-09-05
Date of announcement:
2016-09-01
Date of entry into force:
2016-09-06
Date of binding force:
2016-09-06
Remarks:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2017 r. poz. 1837 z wyj. par. 2
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)