There are amending acts for this act.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2017-10-03
Date of announcement:
2017-09-20
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Amendments after the consolidated act (1)