Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

Show content in full window
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)