Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2017-02-27
Date of announcement:
2017-02-23
Date of entry into force:
2017-03-01
Issuing authority:
  • MIN. ROZWOJU I FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)