Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2017-03-08
Date of announcement:
2017-02-28
Date of entry into force:
2017-03-23
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)