Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2018-08-03
Date of announcement:
2018-07-20
Date of entry into force:
2019-01-01
Remarks:
art. 1 pkt 8 w zakresie art. 9b ust. 5, art. 19 ust. 2, art. 27 ust. 1 i art. 30 wchodzą w życie z dniem 4 sierpnia 2018 r.; 2) art. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. a tiret pierwsze, pkt 7-15 i 26, art. 3, art. 9, art. 15, art. 19 ust. 7, art. 20 oraz art. 22 wchodzą w życie z dniem 18 sierpnia 2018 r.; 3) art. 11 pkt 1 w zakresie art. 49 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
The legislative process (1)
Amended acts (15)
Executory orders (1)
European directives (13)