This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2018-03-30
Date of announcement:
2018-03-06
Date of entry into force:
2018-04-30
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
The legislative process (1)
Executory orders (1)
Information on the consolidated act (2)
Amending acts (6)