This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2019-07-01
Date of announcement:
2019-06-13
Date of entry into force:
2019-08-01
Remarks:
art. 10 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 47 ust. 4 i 5, art. 59 ust. 4 i 5, art. 63 ust. 1 pkt 3, działu IV, art. 143 pkt 3, art. 171 oraz załącznik do ustawy wchodzą w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
The legislative process (1)
Amended acts (11)
Repealed acts (2)
Acts deemed repealed (18)
Executory orders (13)
Information on the consolidated act (1)
Amending acts (3)
European directives (4)