There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2019-04-02
Date of announcement:
2019-03-15
Date of repeal:
2021-01-01
Remarks:
Ustawa wchodzi w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
The legislative process (1)
Amended acts (6)
Executory orders (1)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)
European directives (5)