Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2019-05-23
Date of announcement:
2019-05-17
Date of entry into force:
2019-05-24
Date of repeal:
2021-07-01
Issuing authority:
  • MIN. ENERGII
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)