Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2020-08-12
Date of announcement:
2020-08-06
Date of entry into force:
2020-08-13
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)