There are amending acts for this act.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2020-03-23
Date of announcement:
2020-03-03
Date of legal status:
2020-03-02
Issuing authority:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
European directives (15)
Amendments after the consolidated act (4)