Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Uchwała
Date of announcement:
1984-04-13
Date of entry into force:
1984-06-17
Date of binding force:
1984-06-17
Date of repeal:
1990-11-02
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)