There are amending acts for this act.

Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt, produkowanych za granicą.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1989-11-18
Date of entry into force:
1989-12-15
Date of binding force:
1989-12-15
Date of repeal:
1993-02-20
Issuing authority:
  • MIN. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)