Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1993-05-25
Date of entry into force:
1993-06-27
Date of binding force:
1993-06-27
Date of repeal:
1997-10-31
Issuing authority:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repealing acts (1)