Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przyjmowanych i wydawanych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz warunków ich transportowania.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1993-07-19
Date of entry into force:
1993-07-12
Date of binding force:
1993-07-12
Date of repeal:
2002-10-01
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)