There are amending acts for this act.

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie opłaty za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1994-03-24
Date of entry into force:
1994-05-04
Date of binding force:
1994-05-04
Date of repeal:
2002-10-01
Issuing authority:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)