Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1994-12-15
Date of entry into force:
1995-01-01
Date of binding force:
1995-01-01
Date of repeal:
2003-01-01
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)
Repealing acts (1)