Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 1022 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 22 listopada 1995 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra).

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Uchwała
Date of announcement:
1995-11-28
Date of entry into force:
1995-11-28
Date of binding force:
1995-12-29
Date of repeal:
1997-02-25
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
References (1)
Repeals arising from (1)