Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1996-12-11
Date of entry into force:
1997-02-11
Date of binding force:
1997-02-11
Date of repeal:
2001-11-12
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)