Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 1074 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 1 października 1996 r., dotyczącej zakończenia wykonywania środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra).

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Uchwała
Date of announcement:
1997-02-25
Date of entry into force:
1997-02-25
Date of binding force:
1997-03-10
Date of repeal:
2001-03-30
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Acts deemed repealed (1)
References (2)
Repeals arising from (1)