Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-03-13
Date of entry into force:
1997-03-17
Date of binding force:
1997-03-17
Date of repeal:
1999-08-26
Issuing authority:
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)