Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie obchodów 50 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Uchwała
Date of announcement:
1997-12-10
Date of entry into force:
1998-01-02
Date of binding force:
1998-01-02
Issuing authority:
  • SENAT