Position PDFStatus Title
M.P. 2021 poz. 362 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 361 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 360 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 359 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 358 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2015-2020
M.P. 2021 poz. 357 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 356 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2021 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 350 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 349 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 348 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 347 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2021 r. o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2021 poz. 346 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniającym art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Krakowie dnia 14 marca 2014 r.
M.P. 2021 poz. 345 obowiązujący Porozumienie z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Krakowie dnia 14 marca 2014 r.
M.P. 2021 poz. 344 obowiązujący Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2021 poz. 343 akt jednorazowy Zarządzenie nr 12/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 100 zł, upamiętniających 230. rocznicę Konstytucji 3 Maja - dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej
M.P. 2021 poz. 342 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2017-2020
M.P. 2021 poz. 341 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie upamiętnienia księdza Franciszka Blachnickiego w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2021 poz. 340 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. nr 127.3.2021 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2021 poz. 339 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2021 poz. 338 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 337 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie prześladowania Polaków na Białorusi
M.P. 2021 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 335 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej
M.P. 2021 poz. 334 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 333 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2021 poz. 332 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
M.P. 2021 poz. 331 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 330 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2021 poz. 329 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 328 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr 127.2.2021 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2021 poz. 327 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 326 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy
M.P. 2021 poz. 325 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2021 r. nr 115.7.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 324 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. nr 115.6.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 323 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. nr 115.5.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 322 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. nr 115.4.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 321 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 320 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku
M.P. 2021 poz. 319 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 318 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Upper Marlboro dnia 19 października 2020 r. oraz w Warszawie dnia 22 października 2020 r.
M.P. 2021 poz. 317 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Upper Marlboro dnia 19 października 2020 r. oraz w Warszawie dnia 22 października 2020 r.
M.P. 2021 poz. 316 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym
M.P. 2021 poz. 315 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego
M.P. 2021 poz. 314 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 313 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2020
M.P. 2021 poz. 312 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 311 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 310 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 marca 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 309 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 marca 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 308 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 marca 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 307 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
M.P. 2021 poz. 306 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. nr 110.5.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. nr 110.4.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 304 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2021 poz. 303 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 302 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 301 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 300 akt jednorazowy Zarządzenie nr 11/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę III Powstania Śląskiego
M.P. 2021 poz. 299 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 40-lecia Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku
M.P. 2021 poz. 298 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie stosowania na terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu, Porozumienia między Biurem Polskim w Tajpej a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce o współpracy prawnej w sprawach karnych
M.P. 2021 poz. 297 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie daty wejścia w życie Porozumienia między Biurem Polskim w Tajpej a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce o współpracy prawnej w sprawach karnych
M.P. 2021 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2021-2025, podpisanym w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.
M.P. 2021 poz. 295 obowiązujący Program współpracy między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2021-2025, podpisany w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.
M.P. 2021 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2021-2024, podpisanym w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.
M.P. 2021 poz. 293 obowiązujący Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2021-2024, podpisany w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.
M.P. 2021 poz. 292 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2021 poz. 291 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy konstytucji marcowej
M.P. 2021 poz. 290 akt jednorazowy Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027
M.P. 2021 poz. 289 obowiązujący Zarządzenie nr 20 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2021 poz. 288 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2021 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 287 obowiązujący Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
M.P. 2021 poz. 286 obowiązujący Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu De Republica
M.P. 2021 poz. 285 akt jednorazowy Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" na lata 2021-2027
M.P. 2021 poz. 284 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2021 poz. 283 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze"
M.P. 2021 poz. 282 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej
M.P. 2021 poz. 281 obowiązujący Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
M.P. 2021 poz. 280 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2021 r. nr 127.1.2021 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2021 poz. 279 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 278 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 277 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 276 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 275 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w których jest prowadzone zarybianie
M.P. 2021 poz. 274 akt indywidualny Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 273 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2020 r.
M.P. 2021 poz. 272 obowiązujący Uchwała nr 27/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego
M.P. 2021 poz. 271 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 270 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 269 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2021 poz. 268 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 267 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia Józefa Brandta w 180. rocznicę urodzin
M.P. 2021 poz. 266 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2021 r. w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej
M.P. 2021 poz. 265 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 264 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.
M.P. 2021 poz. 263 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 marca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 262 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 261 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 260 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 257 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 256 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 255 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 254 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2020 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2021 r.
M.P. 2021 poz. 253 Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 lutego 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"
M.P. 2021 poz. 252 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 251 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 250 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 249 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 248 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 247 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych
M.P. 2021 poz. 246 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 245 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 244 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 243 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 242 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 241 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 240 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 239 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 238 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 237 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 236 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 235 akt jednorazowy Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021
M.P. 2021 poz. 234 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia Władysława Żeleńskiego w setną rocznicę śmierci
M.P. 2021 poz. 233 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie skazania na pozbawienie wolności przez sąd Republiki Białorusi dziennikarek Biełsat TV oraz pogarszającej się sytuacji białoruskich mediów i dziennikarzy
M.P. 2021 poz. 232 Uchwała nr 1/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego
M.P. 2021 poz. 231 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
M.P. 2021 poz. 230 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie upamiętnienia dwusetnej rocznicy Powstania Greckiego
M.P. 2021 poz. 229 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy zwycięskiego strajku łódzkich włókniarek
M.P. 2021 poz. 228 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie upamiętnienia 10. rocznicy zabójstwa Jolanty Brzeskiej
M.P. 2021 poz. 227 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego
M.P. 2021 poz. 226 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 225 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
M.P. 2021 poz. 224 obowiązujący Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
M.P. 2021 poz. 223 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób częściowo niezdolnych do pracy, kwoty najniższej emerytury, kwoty renty rodzinnej, kwoty świadczenia przedemerytalnego, kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego i kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
M.P. 2021 poz. 222 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń
M.P. 2021 poz. 221 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu
M.P. 2021 poz. 220 akt jednorazowy Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
M.P. 2021 poz. 219 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
M.P. 2021 poz. 218 akt jednorazowy Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030
M.P. 2021 poz. 217 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
M.P. 2021 poz. 216 akt jednorazowy Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030
M.P. 2021 poz. 215 obowiązujący Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2021 poz. 214 obowiązujący Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 213 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2021 r. w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi
M.P. 2021 poz. 212 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce
M.P. 2021 poz. 211 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 209 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 208 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2021 r. w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
M.P. 2021 poz. 207 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej
M.P. 2021 poz. 206 akt jednorazowy Zarządzenie nr 9/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Adam Heydel
M.P. 2021 poz. 205 akt jednorazowy Zarządzenie nr 8/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Adam Krzyżanowski
M.P. 2021 poz. 204 akt jednorazowy Zarządzenie nr 7/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Ferdynand Zweig
M.P. 2021 poz. 203 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 202 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 201 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 200 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 199 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2020 r. i w drugim półroczu 2020 r.
M.P. 2021 poz. 198 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2020
M.P. 2021 poz. 197 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 196 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 195 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2021 poz. 194 obowiązujący Zarządzenie Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu De Republica
M.P. 2021 poz. 193 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 192 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2020 r.
M.P. 2021 poz. 191 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2020 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2021 poz. 190 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
M.P. 2021 poz. 189 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 188 Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej
M.P. 2021 poz. 187 Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego
M.P. 2021 poz. 186 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.3.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.2.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.1.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. nr 115.3.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 182 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2021 r. nr 115.2.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 181 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2021 r. nr 115.1.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 180 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2021 r.
M.P. 2021 poz. 179 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 lutego 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 178 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 177 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2021 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2021 poz. 176 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2021 poz. 175 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
M.P. 2021 poz. 174 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2021 poz. 173 akt jednorazowy Zarządzenie nr 5/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100. rocznicę Konstytucji marcowej
M.P. 2021 poz. 172 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwoty uprawdopodobnionych skutków finansowych kontroli realizacji umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, od której Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadza kontrolę bez obowiązku poinformowania podmiotu kontrolowanego w terminie 7 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych o rozpoczęciu tych czynności
M.P. 2021 poz. 171 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wysokości jednorazowej kwoty kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, powyżej której Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar w nim określonych oraz w sprawie wysokości łącznej kwoty należności niepobranych lub niedochodzonych określonych dla danego podmiotu kontrolowanego w okresie roku kalendarzowego, po przekroczeniu której Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym w pełnej wysokości
M.P. 2021 poz. 170 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2021 poz. 169 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy
M.P. 2021 poz. 168 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 167 Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.
M.P. 2021 poz. 166 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 165 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 163 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 162 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 161 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2021 poz. 160 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 159 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 158 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 157 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 156 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 155 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 lutego 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 154 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 lutego 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 153 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 150 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 149 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 148 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 146 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2020 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 145 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 144 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 141 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 140 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 138 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie kwoty bazowej w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 137 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 136 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 r.
M.P. 2021 poz. 135 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. w stosunku do 2019 r.
M.P. 2021 poz. 134 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 133 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2021 poz. 132 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2021 poz. 131 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 130 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, podpisaną w Wilnie dnia 3 sierpnia 2020 r.
M.P. 2021 poz. 129 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, podpisana w Wilnie dnia 3 sierpnia 2020 r.
M.P. 2021 poz. 128 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 127 Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego
M.P. 2021 poz. 126 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej bydła, świń, owiec, kóz i koni
M.P. 2021 poz. 125 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
M.P. 2021 poz. 124 obowiązujący Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2021 poz. 123 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2020 r.
M.P. 2021 poz. 122 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
M.P. 2021 poz. 121 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2021 poz. 120 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2020 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2021 r.
M.P. 2021 poz. 119 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2020 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2021 r.
M.P. 2021 poz. 118 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze
M.P. 2021 poz. 117 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 116 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 115 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 114 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20 wraz ze zdaniami odrębnymi do wyroku oraz zdaniami odrębnymi do jego uzasadnienia
M.P. 2021 poz. 113 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz jego dwóch sekcji: św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli "Bobolanum" na Akademia Katolicka w Warszawie oraz jej dwie sekcje: Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum
M.P. 2021 poz. 112 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o transporcie lotniczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji dotyczącą regularnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Dżakarcie dnia 13 grudnia 1991 r.
M.P. 2021 poz. 111 obowiązujący Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji dotycząca regularnej komunikacji lotniczej, podpisana w Dżakarcie dnia 13 grudnia 1991 r.
M.P. 2021 poz. 110 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Grupy Ładosia
M.P. 2021 poz. 109 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zatrzymania Aleksieja Nawalnego
M.P. 2021 poz. 108 obowiązujący Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
M.P. 2021 poz. 107 akt jednorazowy Zarządzenie nr 2/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Kazimierz Kamieński "Huzar"
M.P. 2021 poz. 106 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 105 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Związku Birmańskiego o komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 15 czerwca 1977 r.
M.P. 2021 poz. 104 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Związku Birmańskiego o komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 15 czerwca 1977 r.
M.P. 2021 poz. 103 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r.
M.P. 2021 poz. 102 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r.
M.P. 2021 poz. 101 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej składanego wraz z wnioskiem o włączenie tej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 100 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członka Krajowej Rady Sądownictwa wybieranego spośród sędziów
M.P. 2021 poz. 99 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 stycznia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 98 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 stycznia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 97 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2021 poz. 96 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów
M.P. 2021 poz. 95 obowiązujący Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
M.P. 2021 poz. 94 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisanej w Warszawie dnia 4 października 1976 r.
M.P. 2021 poz. 93 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 4 października 1976 r.
M.P. 2021 poz. 92 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 11 września 1976 r.
M.P. 2021 poz. 91 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 11 września 1976 r.
M.P. 2021 poz. 90 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2021 r. na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
M.P. 2021 poz. 89 akt indywidualny Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 13 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 88 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 87 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 86 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 85 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 84 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 83 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 82 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 81 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 80 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 79 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 78 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 77 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 76 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 75 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 74 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii o komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria, podpisaną w Warszawie dnia 19 maja 1976 r.
M.P. 2021 poz. 72 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii o komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria, podpisana w Warszawie dnia 19 maja 1976 r.
M.P. 2021 poz. 71 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 70 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 69 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 68 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 67 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 66 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 65 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 64 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 63 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 62 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 61 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 60 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2020 r.
M.P. 2021 poz. 59 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2020 r.
M.P. 2021 poz. 58 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 57 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 56 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2020 r.
M.P. 2021 poz. 55 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 stycznia 2021 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2021 poz. 54 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2021 poz. 53 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2020 r.
M.P. 2021 poz. 52 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 51 akt jednorazowy Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi
M.P. 2021 poz. 50 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. nr 1130.61.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 49 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. nr 1130.60.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 48 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2020 r. nr 1130.59.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 47 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2020 r. nr 1130.58.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 46 akt jednorazowy Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej
M.P. 2021 poz. 45 akt jednorazowy Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000"
M.P. 2021 poz. 44 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 43 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących
M.P. 2021 poz. 42 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej
M.P. 2021 poz. 41 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie budowy nowego granicznego obiektu mostowego w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Küstrin-Kietz, podpisaną w Berlinie dnia 27 września 2019 r.
M.P. 2021 poz. 40 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie budowy nowego granicznego obiektu mostowego w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Küstrin-Kietz, podpisana w Berlinie dnia 27 września 2019 r.
M.P. 2021 poz. 39 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. nr 1130.56.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 38 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. nr 1130.55.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 37 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. nr 1130.54.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 36 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. nr 1130.53.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 35 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 34 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 33 obowiązujący Uchwała nr 2/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2021 poz. 32 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jolanty Beaty Fedak
M.P. 2021 poz. 31 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 stycznia 2021 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2021 poz. 30 akt jednorazowy Uchwała nr 197 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu rządowego pn. "Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020"
M.P. 2021 poz. 29 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 28 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 27 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 26 obowiązujący Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
M.P. 2021 poz. 25 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2020 r. nr 115.13.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 24 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 23 akt jednorazowy Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia "Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020"
M.P. 2021 poz. 22 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 21 akt jednorazowy Zarządzenie nr 1/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan II Kazimierz Waza
M.P. 2021 poz. 20 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2020 r. nr 110.49.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 19 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. nr 110.48.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 18 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.47.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 17 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.46.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 16 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.45.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 15 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.44.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 14 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 13 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 12 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 11 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów
M.P. 2021 poz. 10 akt jednorazowy Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025
M.P. 2021 poz. 9 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 8 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 7 obowiązujący Uchwała nr 950/2020 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2021 poz. 6 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji
M.P. 2021 poz. 5 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
M.P. 2021 poz. 4 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2016-2019
M.P. 2021 poz. 3 Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 22 grudnia 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
M.P. 2021 poz. 2 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2021 poz. 1 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie