Search

Rada Mediów Narodowych

Number of acts found: 12.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2020 poz. 1738 obowiązujący Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych
M.P. 2020 poz. 757 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku
M.P. 2019 poz. 977 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2019 poz. 692 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.
M.P. 2018 poz. 948 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2018 poz. 691 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.
M.P. 2017 poz. 759 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2017 poz. 645 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.
M.P. 2016 poz. 921 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu w skład Rady Mediów Narodowych
M.P. 2016 poz. 734 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
M.P. 2016 poz. 733 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
M.P. 2016 poz. 732 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych