Search

Regulamin Sejmu RP

Number of acts found: 49.

Position PDFStatus Title
M.P. 2020 poz. 558 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 476 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 327 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1184 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1116 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1115 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1114 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1113 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1112 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1111 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2019 poz. 1028 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 680 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 386 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2019 poz. 269 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 544 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 267 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 146 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 420 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 262 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1178 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 634 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 616 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 512 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 349 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1136 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1130 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 550 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 302 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2015 poz. 238 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2015 poz. 31 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 1079 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 62 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 32 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 5 poz. 47 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 53 poz. 469 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2002 nr 23 poz. 398 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 42 poz. 804 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1998 nr 44 poz. 618 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1998 nr 34 poz. 483 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 80 poz. 779 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 58 poz. 558 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 43 poz. 419 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 8 poz. 111 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 47 poz. 379 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 26 poz. 185 akt posiada tekst jednolity Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 16 poz. 121 uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1990 r. zmieniająca Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1987 nr 36 poz. 303 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 grudnia 1987 r. zmieniająca Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1976 nr 13 poz. 61 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 marca 1976 r. zmieniająca regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1957 nr 19 poz. 145 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 marca 1957 r. Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.