Search

rejestr okrętowy

Number of acts found: 9.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2015 poz. 51 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 690 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 400 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego
Dz.U. 1998 nr 10 poz. 36 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 871 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.
Dz.U. 1996 nr 141 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1962 nr 60 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 listopada 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych rodzajów statków od obowiązku wpisu do rejestru okrętowego.