Ustawaz dnia 18 grudnia 1976 r.zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym

Treść aktu