Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznychz dnia 29 kwietnia 1993 r.o ogłoszeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii w sprawie wzajemnego znoszenia przeszkód w handlu

Spis treści

Treść obwieszczenia

Niniejszym podaje się do wiadomości tekst Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii w sprawie wzajemnego znoszenia przeszkód w handlu, podpisanej w Helsinkach dnia 29 września 1976 r., z późniejszymi zmianami, zatwierdzonej uchwałą nr 22 Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1978 r., co zostało potwierdzone w drodze wymiany not, która miała miejsce w dniu 28 lutego 1978 r., oraz ze zmianami dokonanymi w drodze wymiany listów w dniach 20 kwietnia 1979 r. oraz 14 i 19 grudnia 1989 r.

Załącznik   -   Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii w sprawie wzajemnego znoszenia przeszkód w handlu, podpisana w Helsinkach dnia 29 września 1976 r.

(Tekst umowy zawiera załącznik do niniejszego numeru)