Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrówz dnia 21 lipca 2000 r.o sprostowaniu błędów

Treść obwieszczenia

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”   (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostuje się następujące błędy:

1)

w ustawie z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych   (Dz. U. Nr 50, poz. 581) w art. 1 w pkt 4 pod lit. a) zamiast wyrazu „polityki” powinien być wyraz „gospodarki”;

2)

w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2000 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur   (Dz. U. Nr 49, poz. 578) w § 1 w pkt 2 pod lit. a) zamiast wyrazów „z ulicą Murokowską, dalej ulicą Murokowską” powinny być wyrazy „z ulicą Murckowską, dalej ulicą Murckowską”, a zamiast wyrazu „Brykowską” powinien być wyraz „Brynowską”.