Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 9 lutego 2012 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych   (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania   (Dz. U. Nr 115, poz. 771 i Nr 244, poz. 1631) w załączniku w lp. XVI pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3
Naczelnik Urzędu Celnego w Wałbrzychu
powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Jelenia Góra
     

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.