Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 10 grudnia 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

Spis treści

Załącznik   -   Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (wzór)