Oświadczenie Rządowez dnia 3 grudnia 2013 r.w sprawie mocy obowiązującej Poprawki, przyjętej w Madrycie dnia 28 listopada 2003 r., do artykułów 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

Treść oświadczenia

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 31 grudnia 2004 r. ratyfikował Poprawkę do artykułów 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.1)Tekst Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 702.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 konwencji poprawka weszła w życie, także w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 6 lutego 2013 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami poprawki, składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w podanych niżej datach:
Republika Austrii
 
19 listopada 2012 r.
Republika Białorusi
 
13 lutego 2013 r.
Bośnia i Hercegowina
 
27 stycznia 2010 r.
Republika Bułgarii
 
5 listopada 2012 r.
Republika Chorwacji
 
31 lipca 2008 r.
Republika Czeska
 
29 stycznia 2008 r.
 
5 stycznia 2012 r.
Republika Estońska
 
11 czerwca 2009 r.
Republika Finlandii
 
11 grudnia 2007 r.
Republika Francuska
 
27 lipca 2009 r.
Republika Grecka
 
5 czerwca 2013 r.
Królestwo Hiszpanii
 
24 września 2009 r.
Księstwo Liechtensteinu
 
4 czerwca 2012 r.
Republika Litewska
 
28 marca 2012 r.
Wielkie Księstwo Luksemburga
 
10 maja 2006 r.
Republika Łotewska
 
9 marca 2009 r.
Republika Mołdawii
 
6 lutego 2007 r.
Republika Federalna Niemiec
 
15 listopada 2012 r.
 
12 stycznia 2006 r.
Królestwo Norwegii
 
25 czerwca 2012 r.
Republika Portugalska
 
8 listopada 2012 r.
Rumunia
 
13 czerwca 2006 r.
Federacja Rosyjska
 
6 lutego 2013 r.
Republika Serbii
 
27 sierpnia 2010 r.
Republika Słowacka
 
14 marca 2013 r.
Republika Słowenii
 
5 września 2013 r.
Konfederacja Szwajcarska
 
12 maja 2011 r.
Królestwo Szwecji
 
20 maja 2004 r.
Republika Uzbekistanu
 
28 listopada 2011 r.
Węgry
 
20 czerwca 2005 r.
Republika Włoska
 
29 grudnia 2011 r.
1)
Tekst Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 702.
2)
Z wyłączeniem Wysp Owczych i Grenlandii.
3)
Konwencję stosuje się do Królestwa w Europie.