Oświadczenie Rządowez dnia 16 grudnia 2014 r.w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 stycznia 2014 r.

Treść oświadczenia

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 września 2014 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Budapeszcie dnia 29 stycznia 2014 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.
Umowa wchodzi w życie dnia 1 lutego 2015 r.