Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 9 października 2015 r.w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2015 r.

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego   (Dz. U. poz. 1551) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Stawka płatności dodatkowej za 2015 r. wynosi 171,73 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2015 r.