Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 9 października 2015 r.w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego   (Dz. U. poz. 1551) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. wynosi:

1)

w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych - 422 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

2)

w przypadku płatności do ziemniaków skrobiowych - 1387,12 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

3)

w przypadku płatności do buraków cukrowych - 2127,77 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

4)

w przypadku płatności do pomidorów - 4298,89 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

5)

w przypadku płatności do chmielu - 2336,53 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

6)

w przypadku płatności do owoców miękkich (truskawek lub malin) - 919,05 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

7)

w przypadku płatności do lnu - 414,09 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

8)

w przypadku płatności do konopi włóknistych - 572,49 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2015 r.