Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 10 marca 2015 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych   (Dz. U. z 2015 r. poz. 282) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej   (Dz. U. z 2014 r. poz. 67 i 199 oraz z 2015 r. poz. 283) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2.

Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1722,3121 ha, położone na terenach miast: Jasło, Kraśnik, Łuków, Opatów, Pionki, Przemyśl, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Tomaszów Lubelski oraz gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horodło, Janów Lubelski, Jedlicze, Kobierzyce, Łapy, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Nisko, Nowa Dęba, Nowe Miasto nad Pilicą, Opatów, Orły, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Przasnysz, Ryki, Rymanów, Siedlce, Staszów, Tomaszów Lubelski, Tuczępy, Węgrów i Wyszków.
 ”
 ;

2)

w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Radom w Kompleksie 4 opis granic i terenu Obszaru 8 otrzymuje brzmienie:
„ 
Obszar 8
Obręb ewidencyjny Nr 0003 Duchnice, ark. mapy 1
Granica biegnie od pkt 5.03-2293 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 151/18, w kierunku północnym wzdłuż granicy tej działki do pkt 5.03-2290, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż drogi asfaltowej przez pkt: 5.03-2294, 5.03-2286, 5.03-2287, 5.03-2288, 5.03-2289, 5.03-2295, 5.03-2291 i 5.03-0702 do pkt 5.03-2872. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki 151/25 do pkt 5.03-2873, a następnie skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 5.03-2874. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek: 151/25 i 151/28 przez pkt: 5.03-2875, 5.03-2876 do pkt 5.03-2877. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granic działek: 151/28, 151/25 i 151/18 przez pkt: 5.03-2302 i 5.03-2297 do pkt 5.03-2293, od którego rozpoczęto opis.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.