Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansówz dnia 28 lutego 2017 r.w sprawie obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej 1)Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych   (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej określa załącznik do rozporządzenia.
1)
Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej (Dz. U. poz. 767), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Załącznik   -   Obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej


Lp.
Dyrektor izby administracji skarbowej
Obszar właściwości miejscowej
1
2
3
1
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
województwo dolnośląskie
2
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
województwo kujawsko-pomorskie
3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
województwo lubelskie
4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
województwo lubuskie
5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
województwo łódzkie
6
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
województwo małopolskie
7
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
województwo mazowieckie
8
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu
województwo opolskie
9
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
województwo podkarpackie
10
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
województwo podlaskie
11
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
województwo pomorskie oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy państwa do południka 16ş42'00” długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego
12
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
województwo śląskie
13
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach
województwo świętokrzyskie
14
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
województwo warmińsko-mazurskie oraz wody Zalewu Wiślanego wraz z morskimi portami i przystaniami od wschodniej granicy państwa
15
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
województwo wielkopolskie
16
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
województwo zachodniopomorskie oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od południka 16°42'00” długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa